Laureaci ogólnopolskich konkursów i olimpiad 2018/2019
Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad, turniejów i konkursów, uczniami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto Lublin, jak również przez inne podmioty, odbyło się 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Elsnera 5.
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin dr Mariusz Banach wręczył tegorocznym zwycięzcom nagrody książkowe i dyplomy, natomiast szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2018/2019.
Kandydaci do wyróżnienia z V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie:
Imię i nazwisko ucznia Klasa Nazwa konkursu, olimpiady lub turnieju Imię i Nazwisko nauczyciela-opiekuna ucznia
Magdalena Szypulska III A XII Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” – laureatka z fizyki Joanna Mazur
Patryk Kozak III H IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie – laureat Łukasz Kopytko
Ryszard Kotowski
Wojciech Wójcik III H XLV Ogólnopolska Olimpiada Historyczna – finalista Jarosław Bonecki
Aneta Barszcz I F Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności – laureatka Ryszard Kotowski
Sylwia Sałęgowska-Poniewozik
Magdalena Barszcz III F VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym – finalistka Łukasz Kopytko
Ryszard Kotowski
Magdalena Barszcz III F VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP – finalistka Łukasz Kopytko
Ryszard Kotowski
Magdalena Barszcz III F VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – finalistka Łukasz Kopytko
Ryszard Kotowski
Arkadiusz Gołębiowski III F XII Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” – finalista z geografii z elementami geologii Kamila Jarosz
Arkadiusz Gołębiowski III F IV Edycja Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pt. „Zaplanuj swoją przestrzeń” – laureat Agata Kępka
Anna Knyś III B XII Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” – finalistka z matematyki Edyta Sadowska
Patryk Kozak III H VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP – finalista Łukasz Kopytko
Ryszard Kotowski
Karolina Pidek II D XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – finalistka Agnieszka Przybycień-Sioma

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunom sukcesów osiągniętych w roku szkolnym 2018/2019.