Laureaci ogólnopolskich konkursów artystycznych 2018/2019
Spotkanie władz miasta Lublina z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów artystycznych odbyło się 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin dr Mariusz Banach wręczył tegorocznym laureatom nagrody książkowe i dyplomy. Natomiast dyrektorom szkół i nauczycielom przekazał pamiątkowe dyplomy za osiągnięcia artystyczne uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Uczniowie – laureaci, którzy uzyskali w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 średnią ocen co najmniej 4,3 oraz wzorową ocenę z zachowania, otrzymali jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach artystycznych.

Kandydaci do wyróżnienia z V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie:
Imię i nazwisko ucznia Klasa Nazwa konkursu, olimpiady lub turnieju Imię i Nazwisko nauczyciela-opiekuna ucznia
Dominika Jaskulska III E XXI Ogólnopolski Przegląd Poezji „Jesienne Debiuty Poetyckie” – laureatka 1 miejsce Renata Sugier
Adrianna Kłodzińska I E XXI Ogólnopolski Przegląd Poezji „Jesienne Debiuty Poetyckie” – finalistka 3 miejsce Renata Sugier
Aneta Redner III G XXI Ogólnopolski Przegląd Poezji „Jesienne Debiuty Poetyckie” – laureatka 3 miejsce Magdalena Kobylińska
Sandra Szymbor II J XXI Ogólnopolski Przegląd Poezji „Jesienne Debiuty Poetyckie” – finalistka 2 miejsce Marzena Drozd
Paulina Krupka I E XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Świat w obiektywie” – 3 miejsce Anna Matysek

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunom sukcesów osiągniętych w roku szkolnym 2018/2019.