Rekrutacja – możliwość zmiany wyboru szkoły lub dokonania zmian w zakresie wyboru oddziałów


W dniach do 14.06.2019r. do 17.06.2019r. do godz. 14:00 kandydaci zarejestrowani w systemie (zgodnie z Zarządzeniem Kuratora Oświaty w Lublinie) mają możliwość zmiany wyboru szkoły lub dokonania zmian w zakresie wyboru oddziałów.

Aby kandydat mógł skorzystać ze zmiany powinien:
1. Zgłosić się z rodzicem do szkoły pierwszego wyboru i pisemnie na wniosku potwierdzić, iż rezygnuje z poprzednio dokonanych wyborów i prosi o odblokowanie konta w systemie celem zmiany preferencji.

2. Na podstawie złożonej rezygnacji konto kandydata w systemie zostanie odblokowane.

3. Jeżeli kandydat zna swój login i hasło, po powrocie do domu loguje się do systemu, zmienia preferencje, drukuje nowy wniosek i podpisany przez rodziców zanosi do szkoły pierwszego wyboru – zgodnie z tym co jest na wniosku. Oczywiście może się zdarzyć, że będzie to ta sama szkoła, w której składał rezygnację, ponieważ zmienił tylko szkołę/oddział wskazany na kolejnej pozycji.

Jeżeli kandydat nie zna lub nie pamięta loginu lub hasła i był rejestrowany przez szkołę podstawową lub gimnazjum musi skontaktować się z administratorem w swojej szkole (czyli musi zgłosić się do swojej szkoły celem wygenerowania nowego hasła).

4. Szkoła pierwszego wyboru po otrzymaniu podpisanego wydruku i zweryfikowaniu wniosku akceptuje wniosek w systemie.

Osoby, dla których V LO w Lublinie było pierwszym wyborem, które chciałyby dokonać zmian zapraszamy do sekretariatu szkoły w godzinach jego pracy.