Kobiety w literaturze w „Roku Praw Kobiet”

5 grudnia odbyło się spotkanie zorganizowane przez nauczycieli – bibliotekarzy pt. „Rok 2018 – Rokiem Praw Kobiet”, w którym uczestniczyły klasy 2c, 2g, 3h i 3f wraz z nauczycielami.

Pani Magdalena Wójcikiewicz – wieloletnia instruktorka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego – wygłosiła prelekcję na temat kobiet w literaturze  na przestrzeni wieków.

Prelegentka barwnie i żywo opowiadała o kobietach dawnej Polski, znanych nie tylko w kraju ale i w świecie. Przypomniała nam kobiety – pisarki, poetki, działaczki, reporterki, podróżniczki pochodzące z Lubelszczyzny lub z samego Lublina: Janinę Porazińską, Julię Hartwig, Franciszkę Arnsztajnową, Ewę Szelburg-Zarembinę, Marię Kuncewiczową.

Przedstawiła również sylwetki współczesnych kobiet piszących o ważnych sprawach dla regionu, dla Polski, dla świata: Małgorzatę Szejner, Ilonę Wiśniewską, Angelikę Kuźniak, Annę Kowalczyk.

Młodzież podziękowała Pani Magdalenie za spotkanie, gromkimi brawami.

Zapraszamy do sięgnięcia po książki pisane przez kobiety oraz o kobietach.