Uczyć się robiąc, czyli przykłady prac uczniów stworzone metodą projektów.
Wprowadzenie

Od tradycyjnego zadania domowego projekty różnią się przede wszystkim tym, że uczniowie sami zdobywają informacje o jakimś (szerszym niż zwykle) zagadnieniu, opracowują je (nie tylko w typowej formie pisemnej), a następnie prezentują wyniki swej pracy innym. Ponadto projekt opiera się na rozbudowanej instrukcji przygotowanej przez nauczyciela i jest realizowany przez dłuższy czas (nawet w ciągu całego semestru).

Egzamin maturalny

Hover Box Element

Hover Box Element

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • Dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły – również ze świadectwem ukończenia szkoły.
 • Przyborami do pisania z czarnym tuszem oraz przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE.
 • w trakcie części pisemnej egzaminu korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE na stronie www.cke.edu.pl.
 • wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 • wnosić do sali żadnych innych materiałów i przyborów.
 • wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.
 • Zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, do wskazanej sali zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.
 • Zgłosić się na egzaminy pisemne poranne przed salą egzaminacyjną najpóźniej o godzinie 8.20, a na egzaminy popołudniowe najpóźniej o godz. 13.20.
 • Zgłosić się na egzaminy ustne odpowiednio wcześniej (przynajmniej 20 minut wcześniej) niż wyznaczona godzina orientacyjna, tak aby była zapewniona płynność egzaminu.
 • Postępować w każdej sytuacji zgodnie z poleceniami przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – dyrektora szkoły, jego zastępcy, przewodniczących i członków ZN i PZE oraz zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi opisanymi w  Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązującej w danym roku szkolnym (cke.edu.pl lub www.oke.krakow.pl).

Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu.

Egzamin można także unieważnić w przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik egzaminu.

Procentowa ilość uczniów przystępujących do egzaminów w roku 2019

Poziom podstawowy

 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Matematyka

Poziom rozszerzony

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Biologia
 • Chemia
Kontakt

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. Lipowa 7, 20-020 LUBLIN

 • +48 81 4664340
 • +48 81 4664341
 • +48 81 5321927
 • sekretariat@lo5.lublin.eu

Chcesz zasięgnąć informacji?
– odwiedź nas (godziny pracy sekretariatu 8:00-15:00).

Administracja

Nie posiadasz jeszcze konta – zarejestruj się
Masz już konto – zaloguj się

Polecamy