Wybory do Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

W środę 30 września 2020 roku w naszej szkole odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Radnego do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

Uczniowie mieli szansę na oddać głos na swojego kandydata. Do Samorządu Uczniowskiego kandydowały: Aleksandra Brzuch (2F) oraz Aleksandra Koziej (2D), natomiast do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin: Oliwia Dadej (2H), Karolina Jatczak (1G) oraz Wojciech Tylus (3H).

W wyborach do SU zwyciężyła Aleksandra Brzuch z klasy 2F, która mianowała na swoich zastępców: Amelię Kołodziejczyk i Michała Omiotka z klasy 2F.
W wyborach do MRML zwyciężył Wojciech Tylus z klasy 3H.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej kadencji!