Ślubowanie klas pierwszych

1 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20