Rozstrzygnięcie konkursu na baner z okazji 150-lecia urodzin naszej patronki!

Konkurs na baner szkoły z okazji 150-lecia urodzin naszej patronki szkoły Marii Skłodowskiej-Curie został rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Pana Dyrektora V LO w składzie: Pani Wicedyrektor Eliza Dziuba, Pani Wicedyrektor Joanna Mazur, Pani Kinga Samólnik, Pani Krystyna Rybka, Pan Marcin Farfus, Pan Adrian Szczotka oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Krzyżak z klasy III F.

Zwycięski projekt został opracowany przez:

Patryka Jasińskiego z klasy II F i Weronikę Gorący z klasy III A.

Serdecznie gratulujemy!