KONKURS NA REPORTAŻ

Z Gali Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji

XX Jesienne Debiuty Poetyckie

dla uczniów V LO w Lublinie

oraz studentów KUL-u

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie na najciekawszy reportaż z Gali, która odbędzie się

30 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w sali CTW-113 (Collegium Jana Pawła II).

Mile widziane będą teksty wzbogacone o atrakcyjne środki ekspresji (wywiad, zdjęcia, formy audiowizualne, cytaty).

Reportaże należy przesłać w formie elektronicznej    najpóźniej do 5 grudnia 2017 r. na adres:  jesiennedebiutypotyckie@interia.pl

z tytułem:   Reportaż – XX Jesienne Debiuty Poetyckie.

Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 7 grudnia 2017 r.

 

Protokół z obrad Jury Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji XX Jesienne Debiuty Poetyckie