11 listopad – uczniowie VLO pamiętają!

Z okazji wczorajszego Święta Niepodległości uczniowie wzięli udział w akcji „Szkoła pamięta”, fundując symboliczne znicze. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wraz z opiekunem zapalili je w miejscach upamiętniających obrońców naszej wolności.

Pomnik Matki Sybiraczki

Pomnik Nieznanego Żołnierza

Pomnik Józefa Piłsudskiego

Pomnik Konstytucji 3 Maja

Pomnik Ofiar Getta Lubelskiego

Pomnik Dzieci Zamojszczyzny

Pomnik Legioniostów

Pomnik Dekutowskiego

Pomnik AK – WiN

Pomnik Powstańców Styczniowych

Pomnik Ofiar Wołynia

Pomnik Obrońców Lublina

Pomnik Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Pomnik Ofiar Katyńskich

Pomnik w miejscu egzekucji Więźniów Zamku Lubelskiego