Zbigniew Herbert – Literackim Patronem Roku 2018

Z tej okazji 28 listopada biblioteka szkolna zaprasza na przygotowany o Nim projekt.

Będzie on zawierał:

– wystawę dzieł Poety z księgozbioru biblioteki,

– wystawę o życiu i twórczości Poety,

– wystawę wierszy Zbigniewa Herberta,

– linię czasu z informacjami dotyczącymi wydań tomików poetyckich, nagród, które otrzymał…,

– recytacja wierszy,

– zapoznanie się z twórczością Poety poprzez teksty odczytywane z kodów QR,

– konkurs o Wieszczu z nagrodami z użyciem kodów QR.

Zapraszamy do korzystania w szkolnej bibliotece z dostępnej literatury o naszym wybitnym Poecie.