XI edycja ankiety „Co uczniowie myślą na temat szkoły”

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole, już po raz jedenasty, została przeprowadzona ankieta
„Co uczniowie myślą na temat szkoły”.

Wzięli w niej udział uczniowie klas:
• II B (mat-fiz-ang),
• II C (biol-chem),
• II F (mat-geo-wos),
• II G (mat-biol),
• II H (his-wos-pol),
• II S (mat-biol-ang-wf).


Ankieta była anonimowa. Łącznie ankietę wypełniło 140 uczniów (którzy stanowią 51% wszystkich uczniów klas drugich VLO).