X edycja ankiety „Co uczniowie myślą na temat szkoły”

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole, już po raz dziesiąty, została przeprowadzona ankieta
„Co uczniowie myślą na temat szkoły”.

Wzięli w niej udział uczniowie klas:
• II A (mat-fiz-inf-ang),
• II B (mat-fiz-inf-ang),
• II C (biol-chem),
• II E (biol-chem),
• II F (mat-geo-wos),
• II H (his-wos-pol),
• II S (mat-biol-ang-wf).

Ankieta była anonimowa. Łącznie ankietę wypełniło 190 uczniów (którzy stanowią 68% wszystkich uczniów klas drugich VLO).