Wystawa „Julia Hartwig 1921 -2017”

14 lipca 2017 r.  w Pensylwanii w wieku 96 lat zmarła Julia Hartwig,  poetka, która urodziła się 14 sierpnia 1921 roku Lublinie gdzie spędziła swoje dzieciństwo.

Rodzinne miasto na stałe opuściła po zakończeniu II wojny światowej – w 1946 roku. Jednak mieszkając w Warszawie, wielokrotnie powracała do rodzinnego miasta. Okazją były spotkania autorskie, promocje książek, festiwale poetyckie. W ostatnim czasie poetka najczęściej przyjeżdżała do Lublina na zaproszenie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Wizyty Julii Hartwig w Lublinie miały miejsce w 199620012004200620092011, 2012 i 2014 roku.

W holu na parterze w naszej szkole powstała wystawa  poświęcona poetce.

Wystawa składa się z czterech  tablic.  Pierwszą opracowali uczniowie p. prof. Anny Lipczyńskiej, nauczyciela polonisty.  Do  pozostałych trzech  materiały ze strony Teatru NN, wybrała, opracowała i dokonała ich selekcji, p. Jadwiga Witkowska – Kunach, nauczyciel bibliotekarz.

Wybór informacji tekstowych i fotograficzych był konsultowany z  p. Joanną Zętar  z Ośrodku Brama Grodzka  Teatr NN.

 

Tekst opracowała Jadwiga Witkowska- Kunach