Wyniki szkolnego konkursu filmowego „Maria Movie”

Nagrodę główną – wycieczkę do Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie
otrzymuje Zespół Filmowy w składzie:
Anna Omiotek z klasy II A
Renata Psujek z klasy II A
Amanda Sawa z klasy II A
Katarzyna Szymaniak z klasy II A

za film pod tytułem
„Maria Skłodowska-Curie matka, żona, naukowiec”.

Wyróżnienie otrzymuje Zespół Filmowy w składzie:
Dawid Drozd z klasy II A
Marek Gnyp z klasy II A
Mateusz Zdybel z klasy II A
Michał Pilipczuk z klasy II A
Paweł Trumiński z klasy II A

za film pod tytułem: „Pierwsza dama polskiej nauki”.

Nagrodzone filmy zostaną wkrótce udostępnione na stronie www naszej szkoły.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu!
Zachęcamy do kręcenia kolejnych, ciekawych filmów!