Uczniowie klasy 3f objęci kwarantanną

Informuję, że uczniowie klasy 3f zostali objęci kwarantanną od 23 do 28 września (włącznie).

W związku z tym nauczanie w tej klasie realizowane będzie w trybie zdalnym.

Beata Jezierska

Dyrektor V LO