Terminy rekrutacji 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Ósmoklasiści

W dniu dzisiejszym (tj. 15 czerwca) rozpoczęła się Rejestracja kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz wybór preferencji. Etap ten potrwa do 10 lipca do godz. 15.00. Równocześnie kandydaci składają wnioski w szkole pierwszego wyboru.

W dniach od 26 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00 kandydaci, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydaci rekrutujący się indywidualnie uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

W dniach od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15.00 kandydaci, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydaci rekrutujący się indywidualnie uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W dniach od 31 lipca do 4 sierpnia kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru preferencji.

W dniu 12 sierpnia zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

W dniach od 13 sierpnia do 18 sierpnia dostarczanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

W dniu 19 sierpnia zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.