Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 zamieszczonymi na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.