Święto Szkoły

Serdecznie zapraszamy

Społeczność V LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie

 na Święto Szkoły, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2016 roku.

Uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych rozpocznie się o godzinie 10:00

na dolnej sali gimnastycznej, po części oficjalnej zapraszamy na poczęstunek

na górną salę gimnastyczną.

                                                                         Wychowawcy klas pierwszych