Spotkanie z wnukami Marii Skłodowskiej-Curie

Spotkanie z wnukami Marii Skłodowskiej-Curie
13 listopada 2017r.

La Recontre avec les Petits-enfants de Marie Skłodowska-Curie

Z okazji 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie władze UMCS w Lublinie zaprosiły członków najbliższej rodziny swojej Patronki do naszego miasta. W poniedziałek 13.11.2017r. w auli Instytutu Informatyki odbyło się spotkanie z wnuczką i wnukiem Marii Skłodowskiej-Curie: Hélène Langevin-Joliot oraz Pierre’em Joliot. Oprócz pracowników i studentów UMCS w Lublinie w spotkaniu wzięła reprezentacja z naszej szkoły: pani dyrektor Joanna Mazur i pani Jadwiga Lasocka oraz uczennice i uczniowie z klasy III B. Aula nie mogła pomieścić wszystkich chętnych.

Władze UMCS-u i województwa lubelskiego serdecznie powitały gości z Francji. Hélène Langevin-Joliot jest profesorem fizyki jądrowej. Pierre Joliot jest biochemikiem, profesorem honorowym Collège de France, członkiem Francuskiej Akademii Nauk.

Wnukowie Marii Curie Skłodowskiej podarowali lubelskiemu uniwersytetowi szczególny dokument. Do zbiorów uczelni trafi dokument podpisany przez noblistkę, zawierający oficjalne pozwolenie na wykorzystywanie radu w badaniach ludzi.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Uczennica naszej szkoły Julia Furman zadała pytanie o ulubione wspomnienie o Marii Skłodowskiej-Curie. Pierre Joliot odpowiedział, że ma w pamięci taki jeden obraz babci Marii: wielki okrągły stół, dosyć zabałaganiony. Babcia nie siadała przy nim, ale wchodziła na blat, by pracować otoczona tymi wszystkimi papierami. Dla niego jako dziecka był to widok dosyć osobliwy. Hélène Langevin-Joliot podkreślała, że jej babcia żyła pasją.

Uczeń naszej szkoły Szymon Świerczek zapytał o rolę matematyki w badaniach naukowych i czy warto uczyć się tego przedmiotu. Oboje wnukowie z uśmiechem potwierdzili, że warto uczyć się matematyki. Podkreślili, że szczególnie ważne są podstawy matematyki.

Potomkowie noblistów zachęcali młodzież do podejmowania pracy naukowej. Podkreślali, że praca naukowa jest atrakcyjna. Hélène Langevin-Joliot i Pierre Joliot powiedzieli, że postęp ludzkości wynika z postępu w nauce. Nauka jest konieczna, ale do niczego nie doprowadzi, jeśli nie będzie postępu społecznego. Postęp jest konieczny w podejmowaniu prób rozwiązywania problemów. Trzeba być świadomym faktu, że nauka nie dokona niczego, jeżeli całe społeczeństwo nie zdecyduje, by wyniki badań zastosować na rzecz społeczności. Hélène Langevin-Joliot i Pierre Joliot mieli nie tylko wybitnych dziadków. Ich rodzice – Irene Joliot-Curie i Frederic Joliot – w 1935 r. dostali nagrodę Nobla za odkrycie sztucznej promieniotwórczości.

Szanowni goście podpisywali książki ”Autobiografia i Piotr Curie” i nawiązywali bezpośrednie relacje z zebranymi na auli. Pani dyrektor Joanna Mazur przekazała na ręce wnuka Pierre’a Joliot materiały z odchodów 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, które zorganizowało nasze liceum.

Na pamiątkę spotkania Hélène Langevin-Joliot złożyła swój podpis, który będzie udostępniony w gablocie naszej szkoły.

Spotkanie w auli Instytutu Informatyki było niepowtarzalną okazją do rozmowy z osobami, które pamiętają jedną z najsłynniejszych Polek – Patronkę naszego liceum – Marię Skłodowską-Curie.