Spotkania z rodzicami – klasy drugie i trzecie

Harmonogram spotkań rodziców uczniów klas drugich i trzecich z wychowawcami
na platformie MS Teams w dniu 17 września 2020 r.: