Rozpoczęcie konkursu szkolnego MARIA MOVIE

Organizator konkursu V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie. Zaprasza do udziału w konkursie organizowanym z okazji 150 rocznicy urodzin patronki szkoły – Marii Skłodowskiej – Curie.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia