Rekrutacja

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do V LO odbywa się codziennie
w sekretariacie szkoły.
W dniach 6-8 maja w godzinach 12:00 – 14:00 (egzaminy maturalne).
Od 9 maja w godzinach 9:00-14:00.