Rekrutacja 2020/2021
Drodzy Kandydaci,

Już jutro rozpoczyna się kolejny etap rekrutacji „Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje”.

Kandydaci, którzy rejestrowali się samodzielnie muszą dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną kopię wyników egzaminu ósmoklasisty (tak jak dostarczaliście w poprzednim etapie kopię świadectwa). Kopii wyników egzaminu nie dostarczają Kandydaci, którym konta zakładała macierzysta szkoła podstawowa, ponieważ ich wyniki wprowadzają szkoły macierzyste.

Jeśli Kandydat chciałby dokonać zmian w złożonym od 15 czerwca do 10 lipca wniosku szkoła pierwszego wyboru musi anulować poprzednio złożony wniosek. W załączeniu druk anulowania wniosku dla Kandydatów, dla których pierwszym wyborem jest V Liceum w Lublinie. Kandydat uzupełnia wymagane pola, rodzice / prawni opiekunowie oraz kandydat składają podpisy i dostarczają druk do szkoły. Po otrzymaniu pisemnej prośby o anulowanie wniosku Punkt Naboru odblokuje Kandydatowi konto i będzie można wprowadzać zmiany we wniosku. Po wprowadzeniu zmian nowy wniosek należy najpóźniej do 4 sierpnia do godz. 15.00 dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru (można go złożyć tak jak w poprzednim etapie albo osobiście albo w sposób elektroniczny).

Gdybyście mieli jakieś pytania na stronie https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/ znajdziecie najważniejsze informacje oraz porady w formie filmów.

Etap będzie trwał od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

Przypominamy wszystkim osobom, które odwiedzą nas osobiście o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: utrzymywaniu dystansu społecznego 1,5m. oraz o zakrywaniu nosa i ust w przestrzeni publicznej.