Ranking Perspektyw 2021

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o wysokiej lokacie uzyskanej przez naszą szkołę w Ogólnopolskim Rankingu Perspektywy 2021.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021 zajęliśmy 289 miejsce
(o 36 miejsc wyżej w porównaniu do roku ubiegłego).

W Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2021 zajęliśmy 283 miejsce.

W Rankingu Wojewódzkim Liceów 2021 zajęliśmy 13 miejsce.