RADA RODZICÓW

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 wysokość składki dobrowolnej na rzecz Rady Rodziców wynosi 100 zł (od jednej osoby i rodzeństwa).

Numer konta bankowego na które można wpłacać składkę:

Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie
ul. Lipowa 7 PEKAO S.A. O/Lublin 64 1240 5497 1111 0010 3699 6488

Na dowodzie wpłaty należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 

Z poważaniem 
Prezydium Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców.

Wykonanie planu finansowego Rady Rodziców 2019/2020