Protokół z obrad Jury Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji XXI Jesienne Debiuty Poetyckie

W dniu 9 października 2018 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyły się obrady Jury Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji XXI Jesienne Debiuty Poetyckie.

Protokół w załączeniu: