Projekt szkolny „Rok 2018 – Rokiem Zbigniewa Herberta”

28 listopada br. biblioteka szkolna zrealizowała projekt poetycki z okazji Roku Zbigniewa Herberta.

Projekt obejmował:

– wystawę o Zbigniewie Herbercie

– wystawę Jego poezji

– oś czasu, na której umieszczono:

* daty z życiorysu Poety,

* daty wydań Jego tomików wierszy

* daty nagród, które otrzymał nie tylko w Polsce, ale też w wielu krajach świata

* ciekawe formy upamiętnienia Poety

– koncert poezji Herberta, śpiewanej przez Przemysława Gintrowskiego

– wiersze Poety recytowane przez uczniów klasy I H,

– konkurs wiedzy o Jego życiu i twórczości.

Zwycięzcy konkursu otrzymali słodkie upominki z bakaliami.

Dziękujemy uczestnikom za udział projekcie.  Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia się w inne projekty i akcje naszej biblioteki.