Procedury bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

Udostępniamy Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa w okresie pracy szkoły w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 z prośbą o zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021. Informujemy, że w naszej szkole będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa i higieny zgodne z zaleceniami MEN, GIS i PPIS. Prosimy o przynoszenie maseczek ochronnych i przestrzeganie wywieszonych w szkole regulaminów.

Zachęcamy również do zainstalowania aplikacji ProteGO Safe. Aplikacja ProteGO Safe to realna pomoc dla nas wszystkich. Dzięki niej szybciej wrócimy do normalnego życia. Ważne, aby korzystało z niej możliwie najwięcej osób.