PRÓBNA MATURA Z OPERONEM 2017/2018

Przystąpienie szkoły do ogólnopolskiej Matury Próbnej z OPERONEM oznacza akceptację terminów, które wyznaczyło Wydawnictwo.

Szkolna próbna matura odbędzie się  w związku z tym w dniach od 21 do 24 listopada 2017 r. zgodnie z harmonogramem akcji Matury Próbnej z OPERONEM.

Udział uczniów klas trzecich w próbnych egzaminach maturalnych jest obowiązkowy, oceniany i traktowany jako ważny sprawdzian wiadomości.

Wszyscy uczniowie przystępują do próbnego egzaminu maturalnego obowiązkowo w zakresie

4 przedmiotów obowiązkowych (3 na poziomie podstawowym oraz  1 na poziomie rozszerzonym).

 1. Język polski – poziom podstawowy
 2. Matematyka – poziom podstawowy
 3. Język angielski lub język niemiecki – poziom podstawowy
 4. Jeden przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym – wybrany przez ucznia spośród przedmiotów takich jak:  język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, historia, WOS, geografia, chemia.

Uczeń może także przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym  spośród przedmiotów takich jak:  język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, historia, WOS, geografia, chemia (patrz: harmonogram matury próbnej z OPERONEM)

Uwaga!

Próbne egzaminy z fizyki i biologii odbędą się w grudniu lub styczniu we współpracy z wydawnictwami WSiP, Nowa Era oraz OKE Poznań. Za organizację tych egzaminów odpowiedzialny jest zespół przedmiotów przyrodniczych.

Harmonogram akcji Próbna Matura z OPERONEM:

 •   21 listopada 2017, wtorek – próbna matura z JĘZYKA POLSKIEGO w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
 •  22 listopada 2017, środa– próbna matura z MATEMATYKI w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
 • 23 listopada 2017, czwartek – próbna matura z JĘZYKA ANGIELSKIEGO lub  JĘZYKA NIEMIECKIEGO

w zakresie podstawowym lub rozszerzonym (zgodnie z zadeklarowanym przez uczniów poziomem)

 • 24 listopada 2017, piątek

–  próbna matura w zakresie rozszerzonym spośród takich przedmiotów jak:

CHEMIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, WOS (180 minut)

 

Informacje dla zdających

Na egzamin zdający zgłasza się z:

 • dokumentem tożsamości (z aktualnym zdjęciem) z numerem PESEL.
 • przyborami do pisania: długopis z czarnym tuszem
 • przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE: przybory pomocnicze oraz fakultatywne, w tym kalkulatory.

Zdający ma obowiązek:

 • zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem do wskazanej sali,
 • okazać dokument tożsamości, jeżeli zostanie o to poproszony,
 • zachowywać się zgodnie z procedurami maturalnymi.

Zdający nie może:

 • spóźnić się na egzamin,
 • wnosić na salę egzaminacyjną przyborów innych niż wymienione w komunikacie dyrektora CKE,
 • wnosić na salę urządzeń mogących zakłócić przebieg egzaminu oraz urządzeń telekomunikacyjnych (w tym telefonów komórkowych).

Przybory i materiały pomocnicze

 Szkoła  zapewnia zdającym  słowniki ortograficzne, słowniki poprawnej polszczyzny , wybrane wzory matematyczne oraz wybrane wzory i stałe fizykochemiczne.

Pozostałe dopuszczone komunikatem przybory i materiały pomocnicze,  w tym kalkulatory, zdający przynoszą ze sobą na egzaminy.