Porozumienie o współpracy

W dniu 01.12.2020 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a V Liceum Ogólnokształcącym  im. Marii Skłodowskiej-Curie zobowiązały się do współdziałania w zakresie między innymi:

  • Organizacji wykładów i warsztatów dla uczniów Szkoły.
  • Udostępnienia dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Uniwersytetu.
  • Udziału uczniów w imprezach organizowanych przez Uniwersytet.
  • Współpracy w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury, sportu
    i popularyzacji nauki.
  • Współpracy w zakresie odbywania przez studentów uniwersytetu praktyk przedmiotowo-metodycznych i pedagogicznych.

Umowę o współpracy podpisali:

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Radosław Dobrowolski.

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie Beata Jezierska

Szczegóły: http://www.5lo.lublin.pl/pliki/umowa_umsc.pdf