Odbiór świadectw ukończenia V Liceum Ogólnokształcącego

27.04 klasa III A od 9:00 do 10:30
            klasa III B od 10:30 do 12:00
            klasa III C od 12:00 do 13:30

28.04 klasa III D od 9:00 do 10:30
          klasa III E od 10:30 do 12:00
          klasa III F od 12:00 do 13:30

29.04  klasa III G od 9:00 do 10:30
              klasa III H od 10:30 do 12:00
            klasa III J od 12:00 do 13:30

Uczniowie wyposażeni w rękawiczki, maseczki i długopisy ustawiają się na parkingu za salami gimnastycznymi w kolejce z odstępami 2 m jeden od drugiego. Pojedynczo wchodzą do szkoły, odbierają i kwitują dokumenty następnie wychodzą drzwiami od ul. Lipowej. Należy zachować zasady bezpieczeństwa nie zbijając się w grupy itp. działania. Można też samochody parkować na boisku. Prosimy przestrzegać ściśle harmonogramu. Prosimy jednocześnie o zwrot książek do biblioteki.