Odbiór świadectw promocyjnych V Liceum Ogólnokształcącego w dniu 26.06.2020 r.

Uczniowie klas pierwszych wchodzą do budynku szkoły wejściem od parkingu przy ulicy Skłodowskiej (wejście nr 3) zgodnie z harmonogramem:

I A 8:00 – 8:30                          I F 10:30 – 11:00

I B 8:30 – 9:00                          I G 11:00 – 11:30

I C 9:00 – 9:30                          I H 11:30 – 12:00

I D 9:30 – 10:00                        I J 12:00 – 12:30

I E 10:00 – 10:30                      I K 12:30 – 13:00

Uczniowie wychodzą wyjściem nr 2 na ulicę Lipową.

Uczniowie klas drugich wchodzą do budynku szkoły wejściem za salą gimnastyczną (wejście nr 5) zgodnie z harmonogramem:

II A 8:00 – 8:30                         II F 10:30 – 11:00

II C 8:30 – 9:00                         II G 11:00 – 11:30

II D 9:00 – 9:30                         II B 11:30 – 12:00

II E 9:30 – 10:00                      II H 12:00 – 12:30

Uczniowie wychodzą wyjściem nr 1 na ulicę Lipową.

Obowiązuje odległość 1,5– metrowa, maseczki i dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły. Należy zachować zasady bezpieczeństwa nie zbijając się w grupy itp. działania. Prosimy przestrzegać ściśle harmonogramu. Prosimy jednocześnie o zwrot książek do biblioteki.