Listy zakwalifikowanych

Zapraszamy do zapoznania się z listami kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie. Ze względu na RODO listy zawierają wyłącznie numer systemowy kandydata oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata. Informacje dotyczące dostarczania oryginałów dokumentów znajdą Państwo w poprzednim wpisie.

Listy zakwalifikowanych zostały uporządkowane ze względu na liczbę punktów uzyskanych przez Kandydatów, natomiast listy niezakwalifikowanych zostały uporządkowane ze względu na numer systemowy Kandydata.