KONKURS NA REPORTAŻ

Z Gali Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji

XXII Jesienne Debiuty Poetyckie

 dla uczniów V LO w Lublinie

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie na najciekawszy reportaż z Gali, która odbędzie się

28 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w auli 114 Centrum Transferu Wiedzy KUL w Lublinie.

Mile widziane będą teksty wzbogacone o atrakcyjne środki ekspresji (wywiad, zdjęcia, formy audiowizualne, cytaty).

Reportaże należy przesłać w formie elektronicznej najpóźniej do 10 grudnia 2019 r. na adres:

                                 jesiennedebiutypoetyckie@interia.pl

                                                 z tytułem Reportaż – XXII Jesienne Debiuty Poetyckie.

Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne (I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 20.12.2019 r.