KONKURS NA REPORTAŻ

Z Gali Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji

XXI Jesienne Debiuty Poetyckie

dla uczniów V LO w Lublinie

 Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie na najciekawszy reportaż z Gali, która odbędzie się 7 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali Operowej Centrum   Spotkania Kultur w Lublinie.

Mile widziane będą teksty wzbogacone o atrakcyjne środki ekspresji (wywiad, zdjęcia, formy audiowizualne, cytaty).

Reportaże należy przesłać w formie elektronicznej najpóźniej do 15 listopada 2018 r. na adres: jesiennedebiutypoetyckie@interia.pl z tytułem Reportaż – XXI Jesienne Debiuty Poetyckie.

Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne (I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 20.11.2018 r.