Konkurs „Mistrz recenzji – Mistrz sportu”

Regulamin konkursu

  1. Czas trwania konkursu:

od 1 października do 30 listopada

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie klas pierwszych.

  1. I etap konkursu – wypożyczenie lektury i przygotowanie recenzji.
  2. Prace konkursowe należy składać:

w pokoju nauczycieli w-f lub w bibliotece

  1. II etap konkursu – rozstrzygnięcie konkursu na drodze głosowania przez komisję konkursową w składzie :

– nauczyciele wychowania fizycznego,

– nauczyciele biblioteki.

  1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w formie pozytywnej

oceny cząstkowej (6) z wychowania fizycznego oraz słodki upominek.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 grudnia – dzień św. Mikołaja

Sposób realizacji

Wypożyczenie i przeczytanie lektury, wybranej z listy proponowanych przez bibliotekę książek o tematyce sportowej. Przygotowanie (na piśmie – w formie papierowej – wydruk komputerowy) recenzji wybranej przez siebie książki.

Dostarczenie jej nauczycielom w-f lub biblioteki do 30 listopada.

Organizatorzy konkursu: Nauczyciele W-F i Nauczyciele Biblioteki.