Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy Ósmoklasistów do skorzystania z Informatora o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 przygotowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z dyrektorami szkół i doradcami zawodowymi. Informator daje możliwość szczegółowego zapoznania się z przygotowaną ofertą danej placówki, np. przez odbycie wirtualnego spaceru czy obejrzenie udostępnionych filmów.