Informacje dotyczące kolejnego etapu rekrutacji

Drodzy Kandydaci i Rodzice,

12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:
– na szkolnych stronach internetowych (na naszej stronie internetowej zamieszczone zostaną listy zakwalifikowanych do konkretnych oddziałów – ze względu na RODO listy będą zawierały wyłącznie numer systemowy kandydata oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata),
– w systemie Nabór po zalogowaniu się na konto kandydata,
– w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2000 (aplikacja poinformuje Was o wyniku niezwłocznie po jego publikacji):
dla systemu Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.vulcan.elo2020&hl=pl
dla systemu IOS https://apps.apple.com/pl/app/elo-2020/id1406710761?l=pl

W dniach 13, 14, 17, 18 sierpnia 2020 r. w godz. 8.00 – 15.00 Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała oryginały dokumentów kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
Należy dostarczyć:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– kartę zdrowia (jeśli została wydana przez szkołę podstawową),
– trzy zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą, do której kandydat został zakwalifikowany).

Przyjmowanie dokumentów będzie przebiegało z zachowaniem następujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego:
– obowiązkowe zachowanie 1,5-metrowego dystansu,
– dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły,
– zakrywanie nosa i ust na terenie całej szkoły.

Komisja Rekrutacyjna będzie pracowała w innym miejscu niż w poprzednich etapach rekrutacji. Osoby dostarczające dokumenty będą wchodziły do szkoły wejściem nr 2 (wejście od ul. Lipowej). Po złożeniu dokumentów będą wychodziły wyjściem nr 3 (na parking przy ulicy Skłodowskiej).

Prosimy o przyniesienie ze sobą długopisu (konieczny będzie podpis poświadczający złożenie dokumentów).