Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych składników majątku ruchomego

Stosownie do § 8 Zarządzenia nr 470/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dania 31 października 2006 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez Miasto Lublin oraz przyjmowania darowizn rzeczowych przez te jednostki, informuję, że V Liceum Ogólnokształcące posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom prowadzonym przez Miasto Lublin.

Zobacz szczegóły …