Godziny pracy biblioteki szkolnej w II semestrze

Przedstawiamy godziny pracy biblioteki w drugim semestrze:

Poniedziałek 08:00 – 16:00

Wtorek 08:00 – 17:00

Środa 08:00 – 16:00

Czwartek 08:00 – 17:00

Piątek 10:00 – 16:00

W godzinach pracy biblioteki szkolnej uczniowie mogą skorzystać z księgozbioru (zwrócić i wypożyczyć książki).
Wejście do szkoły od parkingu od ul. Marii Curie-Skłodowskiej.
Przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (MASECZKA, DEZYNFEKCJA RĄK, ZACHOWANIE DYSTANSU).