Gala Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji XIX Jesienne Debiuty Poetyckie

Gala

Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji

XIX Jesienne Debiuty Poetyckie

25 listopada 2016 r., godz. 12.00

Podczas Gali wystąpi:
Mateusz Pieniążek – muzyk i poeta

KUL, al. Racławickie 14,  gmach CTW, sala 113 (wejście przez Collegium Jana Pawła II od strony ul. Łopacińskiego)

W s t ę p  w o l n y

– P l a k a t