„Duchy przeszłości Lublina”- historia opowiedziana słowem i tańcem

7 czerwca uczniowie klas: 1g, 1h, 2e i 2h obejrzeli w Centrum Kultury przy ulicy Peowiaków, spektakl pt. „Duchy przeszłości Lublina”. Został on zrealizowany w ramach przyznanego autorce choreografii i reżyserce, p. Renacie Pyszniak stypendium Prezydenta Miasta Lublin. W spektaklu, za pomocą słowa i tańca młodzi aktorzy opowiedzieli historię naszego miasta. Opiekę nad młodzieżą w czasie spektaklu sprawowali: p. prof. Agata Kępka, p. prof. Kinga Samólnik, p. prof. Dorota Żak, p. prof. Ewa Boczek, p. prof. Sylwia Sałęgowska – Poniewozik i p. prof. Andrzej Dubielis. Za organizację wycieczki przedmiotowej odpowiedzialne były: p. prof. Marzena Drozd i p. prof. Magdalena Kobylińska. Zachęcamy młodzież V LO do zrecenzowania spektaklu. Nagrody czekają!