Drodzy Ósmoklasiści

W imieniu Samorządu Uczniowskiego i społeczności szkolnej
zapraszamy na wirtualne dni otwarte V LO na Instagramie.