Dla rodziców i uczniów

Wszystko, co powinno się wiedzieć o V LO w Lublinie.
Najważniejsze dokumenty do pobrania.
Kluczowe linki.

Dla uczniów

Dla rodziców

 • Program wychowawczy

  PROGRAM WYCHOWAWCZY

 • Program profilaktyki

  PROGRAM PROFILAKTYKI

 • Dziennik Ucznia
 • Rada Rodziców

  RADA RODZICÓW 

  Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 wysokość składki dobrowolnej na rzecz Rady Rodziców wynosi 100 zł (od jednej osoby i rodzeństwa).

  Numer konta bankowego na które można wpłacać składkę:

  Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym
  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie
  ul. Lipowa 7
  PEKAO S.A. O/Lublin 64 1240 5497 1111 0010 3699 6488
  Na dowodzie wpłaty należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 

  Wpłaty można również uiszczać w sekretariacie szkoły.

  Z poważaniem 
  Prezydium Rady Rodziców

  Regulamin Rady Rodziców.

PROGRAM EDUKACYJNY „TRANSPLANTACJA JESTEM NA TAK. PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS”
w V Liceum Ogólnokształcącym.

W październiku 2014 nasza szkoła przystąpiła do programu ogólnopolskiego, którego głównym celem jest popularyzowanie wiedzy na temat dawstwa i transplantacji tkanek i narządów oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Przekazanie młodzieży istotnych merytorycznie treści i kształtowanie postawy czynnego angażowania się w działania na rzecz transplantacji. Została powołana grupa, która przeprowadziła na terenie szkoły działania mające na celu popularyzowanie idei transplantacyjnej pod opieką szkolnego koordynatora akcji, pani Agnieszki Przybycień-Siomy oraz przy współpracy pani Agaty Wojtychy.

Uczniowie klasy I e : Weronika Muller, Kacper Bielak, Karol Szewczuk, Angelika Okoń, Ilona Donica, Uczniowie klasy I c: Kozłowska Julia, Bacher Diana, Mantaj Monika, Janiuk Aleksandra, (Sutkowska Paulina, Urbaś Agnieszka, Kądziela Patrycja).

Działania zainicjowane na terenie szkoły i w środowisku lokalnym na rzecz transplantacji według pomysłów uczniów i szkolnego koordynatora akcji.

W klasach I-III przeprowadzono prezentację dotyczącą szerzenia idei transplantacyjnej wzbogaconą filmami pozyskanymi z bazy materiałów edukacyjnych. Prezentacja była wyświetlana na godzinach wychowawczych i lekcjach biologii.

Na korytarzach szkoły wywieszono plakaty informacyjne wykonane przede wszystkim przez uczniów klasy II g, I e, Id, Ic

Uczniowie klas I-II klas biologiczno-chemicznych wzięły udział w prelekcji Koordynatora Transplantacji, która odbyła się 19 stycznia 2015 roku na dolnej sali gimnastycznej.

We wszystkich klasach został przeprowadzony Quiz wiedzy na temat transplantacji. Wszyscy uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą, ale zwycięzcami zostały klasy z największą ilością punktów: I f, I h, II c.

Na korytarzu szkolnym uczniowie rozdawali ulotki i oświadczenia woli. A dla wszystkich, którzy chcieli przypomnieć sobie historię transplantacji w Polsce i na świecie przygotowano poster informacyjny.

Jednym z punktów zrealizowanych w ramach akcji był wywiad przeprowadzony z lekarzem Wojciechem Legieciem – specjalistą chorób wewnętrznych, hematologiem z Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie , ul. Staszica 11

Wywiad z dr n. med. Wojciech Legieć

DZIESIĘCIOLECIE DRUŻYNY SANITARNO-MEDYCZNEJ DZAIAJĄCEJ PRZY 
V LICEUM OGÓLNOKSZATAŁCĄCYM

 

Drużyna Medyczno- Sanitarna działająca przy V Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie jest od dziesięciu lat najlepszą drużyna w rejonie. Może poszczycić się licznymi pucharami Prezydenta Miasta Lublina, Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Trzykrotnie brał udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. Opiekunowie drużyny na przestrzeni dziesięciu lat: Teresa Przytuła, Agnieszka Sioma oraz Renata Grzgorczyk.

Zestaw podręczników obowiązujący w V LO w roku szkolnym 2017/2018
 • Klasa I

  1. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka, klasa 1, część 1 (starożytność – średniowiecze), WSiP, każde wydanie
  2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka, klasa 1, część 2 (renesans – preromantyzm), WSiP, każde wydanie

   

  Klasa II

  1. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski, Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka, klasa 2, część 1 (romantyzm – pozytywizm), WSiP, każde wydanie
  1. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski, Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka, klasa 2, część 2 (modernizm- dwudziestolecie międzywojenne nurt klasyczny), WSiP, każde wydanie

   

  Klasa III

  1. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski, Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka, klasa 2, część 2 (dwudziestolecie międzywojenne awangarda – powojenna nowoczesność), WSiP, każde wydanie
 • Podręczniki w klasach I

  Wybór podręcznika zostanie dokonany we wrześniu po analizie

  testu gimnazjalnego i określeniu poziomu grupy przez nauczyciela

  Do wyboru są 2 podręczniki:

  1. TimaFallaOxford Solutions, wydawnictwo Oxford, 2015 (poziom intermediate, albo upper-intermediate)

   

  1. Marta Rosińska Password 2, wydawnictwo Macmillan,2015 (poziom intermediate, albo upper-intermediate)

   

  Podręczniki w klasach  II

  kontynuacja nauki w oparciu o podręcznik z klasy I


  Podręczniki w klasach  III

   Marta Rosińska Matura repetytorium 2015

  Poziom podstawowy i rozszerzony

  Wydawnictwo Macmillan

 • Klasa I

  Tytuły podręczników do klasy pierwsze podane zostaną na początku września 2017 po przeprowadzeniu testów poziomujących i dokonaniu podziału klas na grupy początkujące i kontynuujące naukę języka niemieckiego

   

  Klasa II

  Grupa I – podręcznik Super! – część II, wydawnictwo Hueber

  Grupa II – kontynuująca – podręcznik Motive – Deutsch Neu, część II, wydawnictwo WSiP

   

  Klasa III

  Grupa I – kontynuacja podręcznika Direkt neu, części IIB, III, wydawnictwo Lektor Klett

  Grupa II – kontynuacja podręcznika Exakt für Dich, część III, wydawnictwo Lektor Klett

 • Klasy I A, B, C, D, E, F, G, H, J

  Podręcznik obowiązkowy:

  • Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow – „Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy”. Wydawnictwo Nowa Era

  Program

  • Marek Jekel – „Poznać przeszłość. Wiek XX Zakres podstawowy. Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych”, Wydawnictwo Nowa Era

   Klasy II  H – historia rozszerzona

   Podręcznik obowiązkowy:

  • Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski – „Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”, część 1, Wydawnictwo Nowa Era (Numer dopuszczenia 642/1/2013)
  • Paweł Klint, Piotr Galik – „Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”, część 2, Wydawnictwo Nowa Era (Numer dopuszczenia 642/2/2014)

  Program

  • Robert Śniegocki – „Zrozumieć przeszłość. Program nauczania do historii dla zakresu rozszerzonego. Liceum ogólnokształcące i technikum”, Wydawnictwo Nowa Era

   

  Klasy III  H – historia rozszerzona

  • Piotr Galik – „Zrozumieć przeszłość. Lata 1815–1939. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”, część 3, Wydawnictwo Nowa Era (Numer dopuszczenia 642/3/2014)
  • Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska – „Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 roku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”, część 4, Wydawnictwo Nowa Era (Numer dopuszczenia 642/4/2015)

  Program

  • Robert Śniegocki – „Zrozumieć przeszłość. Program nauczania do historii dla zakresu rozszerzonego. Liceum ogólnokształcące i technikum”, Wydawnictwo Nowa Era

  Historia i społeczeństwo – p. uzupełniający

   Klasy II   A, B, C, D, E, F, G, S

   Podręczniki obowiązkowe:

  • Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda – „Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”, Podręcznik do liceum i technikum, WSiP  Warszawa 2013r.; (nr dopuszczenia 644/1/2013)
  • Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda – „Historia i społeczeństwo. Europa i świat”, Podręcznik do liceum i technikum, WSiP Warszawa 2013r.; (nr dopuszczenia 667/1/2013)

  Program

  • Piotr Wasilewski, Mirosław Wiktorowski – „Program nauczania przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo – IV etap edukacyjny”,  WSiP

  Historia i społeczeństwo – p. uzupełniający

  Klasy III   A, B, C, D, E, F, G, S

  Podręczniki obowiązkowe:

  • Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda – „Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość”, Podręcznik do liceum i technikum, WSiP Warszawa 2014r.; (nr dopuszczenia 667/3/2013)
  • Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda – „Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni”, Podręcznik do liceum i technikum, WSiP Warszawa 2014r.; (nr dopuszczenia 667/4/2013)

   

  Program

  • Piotr Wasilewski, Mirosław Wiktorowski – „Program nauczania przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo – IV etap edukacyjny”,  WSiP
 • Klasa 1a, 1b /semestr I

  • Maria Fiałkowska „Świat fizyki” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, Wydawnictwo ZamKor,
  • Katarzyna Nessing, Adam Blokesz „Świat fizyki” – zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, Wydawnictwo Zamkor,

  Klasa 1a, 1b /semestr II

  • Maria Fiałkowska , Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach „ Z fizyką w przyszłość” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony część 1, wydawnictwo ZamKor,
  • Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach „Z fizyką w przyszłość” – zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony część 1, Wydawnictwo ZamKor,

  Klasa 1c, 1d, 1 e, 1f,1g,1h,1j

  • Marcin Braun, Weronika Śliwa „Odkryć fizykę” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era
  • Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych „Odkryc fizykę” Marcin Braun, Weronika Śliwa, Bartłomiej Piotrowski

   

  Klasa 2a, 2b

  • Maria Fiałkowska , Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach „ Z fizyką w przyszłość” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony część 1, wydawnictwo ZamKor,
  • Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach „Z fizyką w przyszłość” – zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony część 1, Wydawnictwo ZamKor,
  • Maria Fiałkowska , Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach „ Z fizyką w przyszłość” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony część 2, wydawnictwo ZamKor,
  • Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach „Z fizyką w przyszłość” – zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony część 2, Wydawnictwo ZamKor,

  Klasa 2c, 2d, 2e

  Adam Blokesz, Jakub Wąsowicz, Patryk Wolny „Niebezpieczne związki fizyki z medycyną” –  Fizyka z elementami medycyny dla kandydatów na uczelnie medyczne, fizykę medyczną i biofizykę Część 1, wydawnictwo Zamkor.

  Klasa 3a, 3b

  • Maria Fiałkowska , Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach „ Z fizyką w przyszłość” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony część 2, wydawnictwo ZamKor,
  • Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach „Z fizyką w przyszłość” – zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony część 2, Wydawnictwo ZamKor,

  Klasa 3g, 3h

  • Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarczyk, Janusz Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski „ Przyroda ” – materiały merytoryczne przeznaczone do nauki przyrody w liceum ogólnokształcącym i technikum część 1, wydawnictwo Nowa Era,
  • Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarczyk, Janusz Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski „ Przyroda ” – materiały merytoryczne przeznaczone do nauki przyrody w liceum ogólnokształcącym i technikum część 2, wydawnictwo Nowa Era,
 • KLASY PIERWSZE (wszystkie)    A, B, C, D, E, F, G, H, I

  Podręcznik „TO JEST CHEMIA”- podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych.

  Zakres podstawowy.Wydawnictwo Nowa Era

  + Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy

   

  KLASY PIERWSZE C, D, E ( od drugiego semestru ) i KLASY DRUGIE C, D, E

  Podręcznik „To jest chemia 1” Chemia ogólna i nieorganiczna – podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum . Zakres rozszerzony . Wydawnictwo Nowa Era

  +    Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i tecznikum

  ( zbiór na trzy lata nauki).

   

  KLASY TRZECIE  C, D, E

  Podręcznik „To jest chemia 2” Chemia organiczna – podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum . Zakres rozszerzony . Wydawnictwo Nowa Era

 •         Zakres podstawowy

  klasa I   C, D, H, I

  „Podręcznik do liceów i techników. Matematyka zakres podstawowy. Klasa 1”. Wydawnictwo:  Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro. Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab,

  Elżbieta Świda.  (nr dopuszczenia : 412/1/2012 )

  „Zbiór zadań do liceów i techników. Matematyka zakres podstawowy. Klasa 1”. Wydawnictwo:  Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro. Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab,

  Elżbieta Świda.

   

  klasa II  C, D, E, H

   „Podręcznik do liceów i techników. Matematyka zakres podstawowy. Klasa 2”. Wydawnictwo:  Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro. Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab,

  Elżbieta Świda. (nr dopuszczenia:  412/2/2012)

  „Zbiór zadań do liceów i techników. Matematyka zakres podstawowy. Klasa 2”. Wydawnictwo:  Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro. Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab,

  Elżbieta Świda.

   

  klasa III  C, D, E,  H

  „Podręcznik do liceów i techników. Matematyka zakres podstawowy. Klasa 3”. Wydawnictwo:  Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro. Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab,

  Elżbieta Świda. (nr dopuszczenia: 412/3/2012)

  „Zbiór zadań do liceów i techników. Matematyka zakres podstawowy. Klasa 3”. Wydawnictwo:  Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro. Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab,

  Elżbieta Świda.

   

  Zakres rozszerzony

  klasa I  A, B, E, F, G

  „Podręcznik do liceów i techników. Matematyka zakres rozszerzony. Klasa 1”. Wydawnictwo:  Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro. Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab,

  Elżbieta Świda.  (nr dopuszczenia:  563/1/2012)

  „Zbiór zadań do liceów i techników. Matematyka zakres rozrzerzony. Klasa 1”. Wydawnictwo:  Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro. Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab,

  Elżbieta Świda.

  klasa II  A, B, F, G, S

  „Podręcznik do liceów i techników. Matematyka zakres rozszerzony. Klasa 2”. Wydawnictwo:  Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro. Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab,

  Elżbieta Świda.  (nr dopuszczenia: 563/2/2013)

  „Zbiór zadań do liceów i techników. Matematyka zakres rozszerzony. Klasa 2”. Wydawnictwo:  Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro. Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab,

  Elżbieta Świda.


  klasa III A, B, F, G, S

  „Podręcznik do liceów i techników. Matematyka zakres rozszerzony. Klasa 2”. Wydawnictwo:  Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro. Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab,

  Elżbieta Świda.  (nr dopuszczenia: 563/3/2014)

  „Zbiór zadań do liceów i techników. Matematyka zakres rozszerzony. Klasa 2”. Wydawnictwo:  Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro. Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab,

  Elżbieta Świda.

 • PODRĘCZNIKI do BIOLOGII 2017-18 r.

   KLASY  I – C, D, G, J (poziom rozszerzony nauczania biologii):

   Semestr I:

  • Biologia na czasie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

  Autorzy: Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski

  WydawnictwoNowa Era    + Maturalne karty pracy

   

  Semestr II:

  • Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

         Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław  Zamachowski .

  WydawnictwoNowa Era     + Maturalne karty pracy 3

  • Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

  Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

  WydawnictwoNowa Era     + Maturalne karty pracy 1

   

  KLASY  I – A, B, E, F, H (poziom podstawowy nauczania biologii):

   

  • Biologia na czasie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

  Autorzy: Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski

  WydawnictwoNowa Era

  ……………………………………………………………………………………………………..

   

  KLASY II – C, D, E, S (poziom rozszerzony nauczania biologii):

   

  Semestr I:

  • Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
   i technikum.. –     KONTYNUACJA  

  Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

  WydawnictwoNowa Era

   

  Semestr II:

  • Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
   i technikum.

  Autorzy: Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski.

  WydawnictwoNowa Era   + Maturalne karty pracy 2

   

  ……………………………………………………………………………………………………….

   

  KLASY III – C, D, E, S (poziom rozszerzony nauczania biologii):

   

  • Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
   + Maturalne karty pracy i technikum.

         Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski .

  WydawnictwoNowa Era       + Maturalne karty pracy 3

   

  PODRĘCZNIKI do PRZYRODY 2017-18r.

   

  KLASA II H

   Przyroda cz. 1 i cz. 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

  Autorzy: Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski

  Wydawnictwo: Nowa Era

   

  KLASA III H

  Przyroda cz. 1 i cz. 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

  Autorzy: Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Marek Więckowski

  Wydawnictwo: Nowa Era

  Przyroda. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Biologia Geografia

  Autorzy: Alina Nowakowska, Joanna Kobyłecka

 • Klasa I (wszystkie klasy)

  Wydawnictwo Szkolne PWN

  Seria „Czas na geografię” – zakres podstawowy. Barbara Lenartowicz, Marcin Wójcik
  Numer dopuszczenia MEN 355/2011

   

  Klasa II

  Klasa II F, Oblicza geografii 1 – Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony – autorzy Roman Malarz, Marek Więckowski; wydawnictwo Nowa Era

  Numer dopuszczenia MEN 501/1/2012

   

  Klasa II F – Maturalne karty pracy 1 – Oblicza geografii – zakres rozszerzony – wydawnictwo Nowa Era

 • Klasy I A, B, C, D, E, F, G, H, J

  Podręcznik obowiązkowy:

  Jarosław Korba, Zbigniew Smutek „Podstawy przedsiębiorczości” Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Seria ODKRYWAMY NA NOWO.

 • Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak–Kowal, Zbigniew Smutek, Edukacja dla bezpieczeństwa podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Seria: Odkrywamy na nowo, Wydawnictwo Operon, Gdynia 2015.

  Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak–Kowal, Zbigniew Smutek, Edukacja dla bezpieczeństwa zeszyt ćwiczeń dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, Seria: Odkrywamy na nowo, Wydawnictwo Operon – zeszyt ćwiczeń obowiązkowy, niezapisany.

 • Klasy I A, B, C, D, E, F, G, H, J – zakres podstawowy

   Podręcznik obowiązkowy:

  • J. Maleska, Z. Smutek – „Wiedza o społeczeństwie. Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy”, Wydawnictwo OPERON, (Numer dopuszczenia MEN 407/2011)

  Program

  • Antonina Telicka-Bonecka, Jarosław Bonecki – „Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Seria Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy”, Wydawnictwo Operon

   

  Klasy II  F, H – zakres rozszerzony

  Podręcznik obowiązkowy:

  • Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz – „Wiedza o społeczeństwie. Odkrywamy na nowo. Zakres rozszerzony”, część 1, Wydawnictwo Operon (Numer dopuszczenia 488/1/2012)

  Program

  • Antonina Telicka-Bonecka, Jarosław Bonecki – „Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, Seria Odkrywamy na nowo. Zakres rozszerzony”; Wydawnictwo Operon

   

  Klasy III  F, G i H – zakres rozszerzony

  Podręcznik obowiązkowy:

  • Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz – „Wiedza o społeczeństwie. Odkrywamy na nowo. Zakres rozszerzony”, część 2, Wydawnictwo Operon (Numer dopuszczenia 488/2/2013)

  Program

  • Antonina Telicka-Bonecka, Jarosław Bonecki – „Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, Seria Odkrywamy na nowo. Zakres rozszerzony”; Wydawnictwo Operon.
 • Klasa I

  „Świadczę o Jezusie w Kościele”. Podręcznik do religii dla I klasy liceum, pod red. Ks. Roberta Strusa i ks. Wiesława Galanta, Wydawnictwo „Gaudium” 2012.

  Klasa II

  „Świadczę o Jezusie w świecie”. Podręcznik do religii dla II klasy szkół ponadgimnazjalnych, pod red. Ks. Roberta Strusa  i ks. Wiesława Galanta, Wydawnictwo „Gaudium” 2013.

  Klasa III

  „Świadczę o Jezusie w rodzinie”. Podręcznik do religii dla III klasy szkół ponadgimnazjalnych, pod red. Ks. Roberta Strusa  i ks. Wiesława Galanta, Wydawnictwo „Gaudium” 2014.

 • Klasy I (wszystkie)

  INFORMATYKA – zakres podstawowy.

  Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk, Informatyka nie tylko dla uczniów, zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna, Wydawnictwo Szkolne PWN, Nowa Era – podręcznik nieobowiązkowy.

   

  INFORMATYKA – zakres rozszerzony

  Klasa 2A

  Zbigniew Talaga, Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik. Tom 1. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna, Wydawnictwo Szkolne PWN.

  Klasa 3A, 3B.

  Zbigniew Talaga, Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik. Tom 2. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna, Wydawnictwo Szkolne PWN.

 • Podręcznik : Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. M. Bokiniec i inni. Wydawnictwo Nowa Era

  Klasy I A, B, C, D, E, F, G, H, J

  Podręcznik obowiązkowy:

  • Wiedza o kulturze „Spotkanie z kulturą”. Zakres podstawowy”. Wydawnictwo Nowa Era
Olimpiady i konkursy
  1. Chyliński Mateusz – LAUREAT III stopnia – VII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, opiekun mgr Jadwiga Lasocka;
  2. Gorczyński Wojciech – FINALISTA – VII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z fizyki, opiekun mgr Joanna Mazur;
  3. Gorczyński Wojciech – FINALISTA – VII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, opiekun mgr Edyta sadowska;
  4. Chwała Rafał – FINALISTA – VII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, opiekun mgr Jadwiga Lasocka;
  5. Borowiec Rafał – FINALISTA – XL Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, opiekun dr Ryszard Kotowski;
  6. Justyna Nowak – FINALISTKA – X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „ Z poprawną polszczyzną na co dzień”, opiekun mgr Magdalena Kobylińska;
  7. Bartłomiej Pluta – FINALISTA – VII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „ Z ortografią na co dzień”, opiekun mgr Anna Lipczyńska;
  8. Jakub Bąkowski – II MIEJSCE w XV Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim poświęcony marszałkowi Piłsudskiemu, opiekun mgr Marzena Drozd, mgr Ryszard Kotowski ;
  9. Karolina Tkaczyk – vII MIEJSCE w XV Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim poświęcony marszałkowi Piłsudskiemu, opiekun mgr Marzena Drozd, mgr Ryszard Kotowski ;
  10. Konrad Głazik – III MIEJSCE w XV Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim poświęcony marszałkowi Piłsudskiemu, opiekun mgr Marzena Drozd, mgr Ryszard Kotowski ;
  11. Damian Trzciński – III MIEJSCE w XV Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim poświęcony marszałkowi Piłsudskiemu, opiekun mgr Marzena Drozd, mgr Ryszard Kotowski ;
  12. Drużyna Medyczna (skład drużyny: Aleksandra Sokołowska, Magdalena Maleszyk, Weronika Wilczek, Kinga Urban) – II MIEJSCE w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża , opiekun mgr Agnieszka Sioma;
  13. Drużyna Medyczna (skład drużyny: Aleksandra Sokołowska, Magdalena Maleszyk, Weronika Wilczek, Kinga Urban) – III MIEJSCE w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża , opiekun mgr Agnieszka Sioma.
  1. Kamil Tkaczyk – Laureat – VI Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „O Diamentowy Indeks AGH” – opiekun mgr Edyta Sadowska
  2. Wojciech Gorczyński – Laureat – Olimpiada Fizyczna „O diamentowy indeks AGH” – opiekun mgr Joanna Mazur
  3. Natalia Mączka – Tytuł finalistki – IX Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z polszczyzną na co dzień” – opiekunowie: mgr Magdalena Kobylińska i mgr Marzena Drozd
  4. Ida Tylega – finalistka – III Ogólnopolski Konkurs „Radość pisania” – opiekun mgr Anna Lipczyńska
  5. Aleksander Hudzik – I miejsce – „Konkurs wiedzy o Portugalii i Brazylii” organizowany przez Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camoesa przy UMCS w Lublinie
  6. Paula Kochańska – laureat I; Kamil Tkaczyk – laureat I; Justyna Syta – laureat I; Wiktor Słomka – laureat I; Milena Jęczeń – laureat II; Łukasz Szewczak – laureat III; Paulina Marczewska – laureat III;
  7. Patrycja Załuska – laureat III; Katarzyna Brzyska – laureat III; Dominika Nucińska –laureat IV; Patryk Błaziak – laureat IV; Marcin Wrótny – laureat IV; Mateusz Grela –laureat V; Mateusz Snopek – laureat V – Olimpiada Wiedzy Matematyka-Oxford.Plus organizowana przez Oxford Educational , edycja 18 – opiekunowie: mgr Edyta Sadowska i mgr Jagoda Lasocka
  8. KAROL MONIUSZKO – II miejsce w kraju w kategorii Archimedes uzyskując 100% punktów – Ogólnopolska Olimpiada „Sowa Matematyczna” – opiekun mgr Edyta Sadowska
  9. Kamil Tkaczyk – IV miejsce w województwie klas trzecich, wyróżniony bardzo dobrym wynikiem w kraju (powyżej 88%), Paula Kochańska – V miejsce w województwie klas trzecich, wyróżniona bardzo dobrym wynikiem w kraju (powyżej 87%), Radosław Kusyk – X miejsce w województwie klas trzecich, wyróżniony dobrym wynikiem w kraju (powyżej 80%) – Ogólnopolski Konkurs Matematyczny ALFIK 2012 organizowany przez firmę edukacyjną Łowcy Talentów – JERSZ – opiekun mgr Edyta Sadowska
  10. Paula Kochańska – III miejsce w województwie klas trzecich, wyróżniona bardzo dobrym wynikiem w kraju (powyżej 86%), Kamil Tkaczyk – 9 miejsce w województwie klas trzecich, wyróżniony dobrym wynikiem w kraju (powyżej 78%), Filip Ignaszewski – 11 miejsce w województwie klas trzecich, wyróżniony dobrym wynikiem w kraju (powyżej 76%) , Wiktor Słomka – 12 miejsce w województwie klas trzecich, wyróżniony dobrym wynikiem w kraju (powyżej 75%), Rafał Chwała – 9 miejsce w województwie klas drugich, wyróżniony dobrym wynikiem w kraju (powyżej 79%), Jacek Kurnik – 12 miejsce w województwie klas drugich, wyróżniony dobrym wynikiem w kraju (powyżej 78%), Łukasz Prażmo – 13 miejsce w województwie klas drugich, wyróżniony dobrym wynikiem w kraju (powyżej 76%), Chyliński Mateusz – 16 miejsce w województwie klas drugich, wyróżniony dobrym wynikiem w kraju (powyżej 75%), Aleksander Kania – VI miejsce w województwie klas pierwszych, wyróżniony dobrym wynikiem w kraju (powyżej 77%) – Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT 2013 organizowany przez firmę edukacyjną Łowcy Talentów – JERSZ – opiekunowie: mgr Edyta Sadowska i mgr Jagoda Lasocka
  11. Gorczyński Wojciech – VII Konkurs Matematyczny im. Samuela Chróścikowskiego Organizowany przez PWSZ w Chełmie – opiekun mgr Edyta Sadowska
  12. Alicja Pikul – laureat; Adam Pater – laureat II; Adrian Bartoszek – laureat III; Kamil król –laureat III; Kamil Szalast – laureat III; Wojciech Korga – laureat III; Tomasz Sójka –laureat IV; Wojciech Godlewski – laureat IV; Kacper Cioch – laureat IV; Andrzej Sagan –laureat V – Olimpiada Wiedzy Matematyka-Oxford.Plus organizowana przez Oxford Educational , edycja 19 – opiekunowie: mgr Edyta Sadowska i mgr Agata Kępka.
  1. Marcin Zakrzewski – Laureat – Konkurs „Jaka powinna być rola Partnerstwa Wschodniego w polityce Polski i Unii Europejskiej”- opiekun dr Ryszard Kotowski
  2. Paulina Sulowska – Laureat – Olimpiady Wiedzy o Samorządach – opiekun dr Ryszard Kotowski
  3. Maciej Barczak – Laureat II edycji Konkursu z zakresu anatomii i fizjologii człowieka z elementami medycyny praktycznej – opiekun mgr Anna Woźniakowska
  4. Piotr Nalewaj – wyróżnienie w III edycji Konkursu Biochemicznego – opiekun mgr Anna Woźniakowska
  5. Justyna Koziej – stypendystka z biologii w ranach „LUBELSKIEGO PROGRAMU POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 2010-2013” – opiekun mgr Renata Grzegorczyk
  6. Maciej Barczak – finalista XLI Olimpiady Biologicznej – opiekun mgr Anna Woźniakowska
  1. Magdalena Gawdzik – Finalistka – XVIII edycja Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka – opiekunowie mgr Grzegorz Gębka i mgr Jarosław Bonecki
  2. Robert Struski – Finalista – IV edycja Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia” ? opiekunowie mgr Jarosław Bonecki
  3. Dawid Mortka – Laureat – Konkurs historyczny pt. „ Sukcesy i trudności odrodzonego państwa polskiego 1918-1939” – opiekunowie mgr Jarosław Bonecki i mgr Grzegorz Gębka
  4. Jakub Pastor – Finalista – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach – opiekunowie mgr Andrzej Kuśmierczuk
  5. Paweł Krzyżanowski – Finalista – Ogólnopolski Konkurs „Europa XXI wieku” – opiekunowie mgr Grzegorz Gębka
  6. Maciej Barczak – Laureat Konkursu Biologicznego „POWTÓRKA PRZED MATURĄ”- opiekun mgr Anna Woźniakowska
  7. Kamila Tupaj – wyróżnienie za twórczą pracę indywidualną w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKOPLANETA” ? opiekun mgr Halina Wołyniec
  8. Dagmara Sulenta – I miejsce w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKOPLANETA” – opiekun mgr Renata Grzegorczyk
  9. Kamila Tupaj – stypendystka z biologii w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010 – 2013”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego – opiekun mgr Halina Wołyniec 2010/2011
  10. Kamil Kępka – stypendysta z matematyki w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010 – 2013” – opiekun mgr Agata Kępka
  1. Maciej Kowalczyk – Finalista – 51.Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – opiekun mgr Jarosław Bonecki
  2. Karolina Bajuk – Finalistka – XXXIV Olimpiada Artystyczna – opiekunka mgr Krystyna Rybka
  3. Kamil Zieliński – Finalista – II Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej – opiekunka mgr Emilia Madany
  4. Anna Szewczyk – Laureatka – XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki pośw. Marszałkowi J. Piłsudskiemu – opiekun mgr Jarosław Bonecki
  5. Piotr Rozwałka – Laureat – Konkurs Chemiczny – opiekunka mgr Jadwiga Szewczak
  6. Ireneusz Dechnik – Finalista – Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-PLANETA – opiekunka mgr Renata Grzegorczyk
  7. Wioleta Tokarz – stypendystka z matematyki w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2009 – 2010” – opiekun mgr Agata Kępka
Wyniki egzaminu maturalnego '2016

Poziom podstawowy

 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Matematyka

Poziom rozszerzony

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Biologia
 • Historia
Kontakt

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. Lipowa 7, 20-020 LUBLIN

 • +48 81 4664340
 • +48 81 4664341
 • +48 81 5321927
 • sekretariat@5lo.lublin.pl

Chcesz zasięgnąć informacji?
– odwiedź nas (godziny pracy sekretariatu 8:00-15:00).

Administracja

Nie posiadasz jeszcze konta – zarejestruj się
Masz już konto – zaloguj się

Polecamy