Informacje dla kandydatów

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 planujemy przyjąć w sumie 320 uczniów:
160 (5 oddziałów) po szkole podstawowej do 4-letniego liceum ogólnokształcącego
oraz 160 (5 oddziałów) po gimnazjum do 3-letniego liceum ogólnokształcącego
do następujących klas:

dla absolwentów szkoły podstawowej

Klasa A

z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, fizyki i informatyki;
języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

możliwe dalsze kierunki kształcenia: informatyka, matematyka, mechatronika, automatyka i robotyka, elektrotechnika, ekonomia, finanse i rachunkowość, marketing i zarządzanie, logistyka i inne.

Klasa B

z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, fizyki i języka angielskiego;
języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

możliwe dalsze kierunki kształcenia: architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna, matematyka, fizyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, marketing i zarządzanie, logistyka i inne.                                                                                                                                                                   .

Klasa C

z rozszerzonym programem nauczania: biologii, chemii i języka angielskiego;
języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

możliwe dalsze kierunki kształcenia: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, weterynaria, dietetyka, kosmetologia, biotechnologia, analityka medyczna, psychologia i inne.

Klasa D

z rozszerzonym programem nauczania: biologii, chemii i języka angielskiego;
języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

możliwe dalsze kierunki kształcenia: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, weterynaria, dietetyka, kosmetologia, biotechnologia, analityka medyczna, psychologia i inne.

Klasa E

z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie;
języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

możliwe dalsze kierunki kształcenia: prawo, administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, filologia polska, pedagogika, psychologia i inne.

dla absolwentów gimnazjum

Klasa F

z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, fizyki i informatyki;
języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

możliwe dalsze kierunki kształcenia: informatyka, matematyka, mechatronika, automatyka i robotyka, elektrotechnika, ekonomia, finanse i rachunkowość, marketing i zarządzanie, logistyka i inne.

Klasa G

z rozszerzonym programem nauczania: biologii, chemii i języka angielskiego;
języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

możliwe dalsze kierunki kształcenia: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, weterynaria, dietetyka, kosmetologia, biotechnologia, analityka medyczna, psychologia i inne.

Klasa H

z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, geografii i wiedzy o społeczeństwie;
języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

możliwe dalsze kierunki kształcenia: ekonomia, marketing i zarządzanie, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe, matematyka, logistyka, transport, geodezja i inne.                                                                                                                                                    .

Klasa J

z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, biologii i języka angielskiego;
języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

możliwe dalsze kierunki kształcenia: fizjoterapia, dietetyka, biotechnologia, biologia, bioanalityka, biologia medyczna, psychologia, socjologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska i inne.                                                                               .

Klasa K

z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie;
języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

możliwe dalsze kierunki kształcenia: prawo, administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, filologia polska, pedagogika, psychologia i inne.

Informacje dodatkowe

dla absolwentów gimnazjum
Przedmioty punktowane
Regulamin rekrutacji
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586).
Zarządzenie nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 lit. a, b, c, f, ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020.
Zarządzenie nr 10/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inn podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 w województwie lubelskim.

UWAGA !!!!!!! !
Rekrutacja do burs miasta Lublin równolegle z rekrutacją do szkół.

Dlaczego warto?

Filmy klas

Klasa A 
2015/2016

Klasa B 
2009/2010

Losy absolwentów
  • INFORMATYKA
  • BUDOWNICTWO
  • PRAWO
  • MEDYCYNA
  • EKONOMIA

Wyrażona w procentach ilość absolwentów przyjętych w stosunku do absolwentów starających się na wybrane kierunki studiów.

Kontakt

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. Lipowa 7, 20-020 LUBLIN

  • +48 81 4664340
  • +48 81 4664341
  • +48 81 5321927
  • sekretariat@lo5.lublin.eu

Chcesz zasięgnąć informacji?
– odwiedź nas (godziny pracy sekretariatu 8:00-15:00).

Administracja

Nie posiadasz jeszcze konta – zarejestruj się
Masz już konto – zaloguj się

Polecamy