„Lider wiedzy i ochrony środowiska”

Sara Kosina, uczennica klasy 3e jest uczestniczką II edycji Programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”, którego organizatorami są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

W ramach programu Sara realizowała szereg działań, mających na celu promowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych pod opieką pani Agnieszki Przybycień-Siomy.

– pogłębiała wiedzę z zakresu ochrony środowiska,

– promowała postawy proekologiczne wśród społeczności miasta Lublin,

– brała czynny udział w zajęciach prowadzonych przez ośrodki edukacyjne związane z ochroną środowiska, nawiązując współpracę z Poleskim Parkiem Narodowym.

– brała udział jako członek zespołu w badaniach prowadzonych przez uczelnie wyższe, nawiązując współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

– odbyła spotkania z przedstawicielami instytucjami, które działają na rzecz ochrony przyrody, przedstawicielami gminy, ogrodu botanicznego, uczelni wyższych,

– przygotowała projekt  autorskiej ścieżki Jezioro Bikcze

Zapraszamy na prezentację, przedstawiającą najważniejsze przedsięwzięcia, które Sara realizowała w ramach programu ekologicznego.  Podziękowania dla Karola Mac i Krystiana Czuchryty z klasy III e.