Uczeń klasy III F zdobywa indeks Politechniki Warszawskiej

Z przyjemnością informujemy, iż Arkadiusz Gołębiowski uczeń klasy III F został laureatem Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą „Zaplanuj swoją przestrzeń” organizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Laureaci Konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej w roku akademickim 2019/2020.

Konkurs objęli honorowym patronatem:

  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin
  • Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
  • Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
  • Główny Geodeta Kraju Grażyna Kierznowska
  • Prezes GUS Dominik Rozkrut
  • J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.