Sukces uczniów klasy II F w VIII Debacie Politologicznej
Kolejny sukces uczniów klasy II F. 16 marca 2018 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej odbyła się VIII Debata Politologiczna, w której udział wzięli uczniowie szkół średnich z województwa lubelskiego.

W debacie oksfordzkiej V Liceum Ogólnokształcące reprezentowała drużyna w składzie:
Jakub Kuźmicz, Krzysztof Wojniak, Grzegorz Batorski oraz Mateusz Gębka.

Nasz zespół zajął drugie miejsce.

Uczniowie rywalizowali w pojedynkach dotyczących istoty systemu politycznego Federacji Rosyjskiej, roli państwa we współczesnej gospodarce oraz migracji jako zagrożenia dla tożsamości współczesnych państw.

Opiekę merytoryczną nad zespołem sprawował dr Ryszard Kotowski.

Gratulujemy!