Kategoria: Rekrutacja

 • Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

  Zapraszamy Ósmoklasistów do skorzystania z Informatora o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 przygotowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z dyrektorami szkół i doradcami zawodowymi. Informator daje możliwość szczegółowego zapoznania się z przygotowaną ofertą danej placówki, np. przez odbycie wirtualnego spaceru czy obejrzenie udostępnionych filmów.

 • Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

  Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 zamieszczonymi na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje […]

 • Listy przyjętych

  Zapraszamy do zapoznania się z listami Kandydatów przyjętych do klas pierwszych w V Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie:

 • Listy zakwalifikowanych

  Zapraszamy do zapoznania się z listami kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie. Ze względu na RODO listy zawierają wyłącznie numer systemowy kandydata oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata. Informacje dotyczące dostarczania oryginałów dokumentów znajdą Państwo w poprzednim wpisie. Listy zakwalifikowanych zostały uporządkowane ze względu na […]

 • Informacje dotyczące kolejnego etapu rekrutacji

  Drodzy Kandydaci i Rodzice, 12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się: – na szkolnych stronach internetowych (na naszej stronie internetowej zamieszczone zostaną listy zakwalifikowanych do konkretnych oddziałów – ze względu na RODO listy będą zawierały wyłącznie numer systemowy kandydata oraz liczbę […]

 • Rekrutacja 2020/2021

  Drodzy Kandydaci, Już jutro rozpoczyna się kolejny etap rekrutacji „Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje”. Kandydaci, którzy rejestrowali się samodzielnie muszą dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną kopię wyników egzaminu ósmoklasisty (tak jak dostarczaliście […]

 • Terminy rekrutacji 2020/2021

  Szanowni Państwo, Drodzy Ósmoklasiści W dniu dzisiejszym (tj. 15 czerwca) rozpoczęła się Rejestracja kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz wybór preferencji. Etap ten potrwa do 10 lipca do godz. 15.00. Równocześnie kandydaci składają wnioski w szkole pierwszego wyboru. W dniach od 26 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00 kandydaci, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz […]

 • Drodzy Ósmoklasiści

  W imieniu Samorządu Uczniowskiego i społeczności szkolnej zapraszamy na wirtualne dni otwarte V LO na Instagramie.

 • Harmonogram rekrutacji 2020/2021

  Szanowni Państwo, Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej został w dniu dzisiejszym zamieszczony harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie zamieszczone są dokładne informacje dotyczące terminów rekrutacji. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi terminami.

 • Rekrutacja 2020/2021

  Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. W związku z tym 11 maja 2020 r. kandydaci […]